ششمی‌ها، پیش به سوی پیشرفت

شما که در آزمون‌های تابستان شرکت می‌کنید قطعا هدفتان متفاوت است و از همین ابتدا به فکر پیشرفت کردن هستید.

ششمی‌ها، پیش به سوی پیشرفت

شما که در آزمون‌های تابستان شرکت می‌کنید قطعا هدفتان متفاوت است و از همین ابتدا به فکر پیشرفت کردن هستید. درواقع ممکن است شما هدف قبولی در مدرسه‌ی تیزهوشان و یا ورود به مدرسه‌ی نمونه دولتی را داشته‌باشید. اگر طبق برنامه‌ی راهبردی‌ی کانون درس بخوانید و از همین ابتدا کتاب‌های تست را به‌خوبی بشناسید و به دقت حل کنید، به نتیجه‌ی دلخواهتان می‌رسید.

بهتر است در تابستان استفاده از کتاب تابستان فراموش نشود. طبق برنامه‌ی راهبردی پیش‌خوانی کنید و به سوال‌های پیشرفته که شامل 10 سوال از هریک از درس‌های هوش و استعداد، ریاضی، علوم و فارسی است پاسخ دهید.

برای پیش‌خوانی یا همان نگاه به آینده 2 درس انتخاب کنید. انتخاب این دو درس باعث می‌شود که شما وقت بیشتری برای درس خواندن و یادگیری مطالب جدید بگذارید و پس از خواندن درس‌ها با حل کتاب تابستان می‌توانید مطالب خوانده‌شده را تثبیت کنید. با این وجود شما در تابستان هم درس خوانده‌اید، هم تست زده‌اید و هم از خیلی از دوستانتان پیش افتاده‌اید.