کتاب‌های سه سطحی، کم حجم و مطمئن

این کتاب برای قوی ها،ضعیف ها،پرتلاش ها،کمی تنبل‌ها و همه و همه مفید و موثر خواهد بود

کتاب‌های سه سطحی، کم حجم و مطمئن

همه ما وقتی  کتاب های حجیم را میبینیم نگرانی وجودمان را میگیرد حالا کتاب درسی باشد یا غیر درسی که اگر درسی باشد این نگرانی بیشتر هم میشود.

کتاب هایی که بتوانند با حجم کم مطالب بهتر و مفیدتری بیاموزند همیشه خواهان بیشتری دارند و از طرف دیگر کم هزینه تر هم هستند.

کتاب های سه سطحی از نوع کتاب های کم حجم هستند که با داشتن حجم کم تمام مطالب مهم و مفید را پوشش و آموزش میدهند.

تعداد تست های کم در این کتاب و همچنین سطح بندی تست ها باعث میشود برای همه افراد مناسب باشد و هرچه سطح فردی بالاتررفت سوالات سطح های بالاتر را پاسخ دهد.

این کتاب برای قوی ها،ضعیف ها،پرتلاش ها،کمی تنبل ها و همه و همه مفید و موثر خواهد بود