نمونه سوالات ریاضی چهارم دبستان_فصل اول(اعداد و الگوها)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات درس ریاضی چهارم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوالات ریاضی چهارم دبستان_فصل اول(اعداد و الگوها)

نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان_فصل اول (اعداد و الگوها)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوالات درس ریاضی چهارم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- مشابه سوالات امتحانی
2- پوشش دهی مطالب

نمونه سوالات ریاضی چهارم دبستان_فصل اول(اعداد و الگوها)

نمونه سوالات ریاضی چهارم دبستان_فصل اول(اعداد و الگوها)


فایل های ضمیمه