منطق برنامه 15 شهریور ماه دوازدهم تجربی

در فایل تصویری پیوست توضیحاتی در مورد کارنامه‌های مناسب شهریورماه آمده است.

منطق برنامه 15 شهریور ماه دوازدهم تجربی

کنکوری‌های نظام جدید رشته تجربی

سلام

برنامه آزمون 15 شهریور بدین شرح است:

تعداد سوال و زمان پاسخ‌گویی به شرح زیر است:

در فایل تصویری پیوست توضیحاتی در مورد کارنامه‌های مناسب شهریورماه آمده است.

فایل های ضمیمه

شهریورماه و جعبه ابزار کارنامه