جشن قبولی‌های کانونی تیزهوشان و نمونه -دخترنهم تهران - سال 98

3 شهریور 1398 ، بنیاد علمی آموزشی قلم چی، میزبان دانش آموزان کانونی‌دختر نهمی تهران بود که در آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی قبول شده اند.

جشن قبولی‌های کانونی تیزهوشان و نمونه -دخترنهم تهران - سال 98

3 شهریور 1398 ، بنیاد علمی آموزشی قلم چی،  میزبان دانش آموزان کانونی‌دختر نهمی تهران  بود که در آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی  قبول شده اند.در ادامه گزارش تصویری این مراسم را مشاهده می کنید.


فایل با کیفیت را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید

ارسال شده توسط : جواد باقری - سحر عباسی لو

فایل های ضمیمه