نفرات برتر آزمون‌های آنلاین تیزهوشان هفتم به هشتم

نفرات برتر و شهرها و روستاهای آزمون تکمیل ظرفیت در این مطلب آمده است.

نفرات برتر آزمون‌های آنلاین تیزهوشان هفتم به هشتم

سه آزمون از چهار آزمون آنلاین ویژه‌ی تکمیل ظرفیت مدارس تیزهوشان، از مقطع هفتم به هشتم، برگزار شده است. در این آزمون‌ها، از ۱۶۹ شهر و روستا، شرکت‌کننده داشتیم. اسامی این شهرها و روستا‌ها را می‌توانید در این جدول ببینید:

مشهدفيروزآبادسرابخرم آبادبندر کنگ و چارکابهر
ملاردقائم شهرسرپل ذهابخرمدرهبندر گناوهاراك
ملايرقائنسقزخرمشهربندرانزلياردبيل
ملكانقره‌ضياءالدينسلطان آبادسبزوارخميني شهربندرتركمناركوازملكشاهي
مياندوآبقروهسمنانخورموجبندرعباساروميه
ميانهقروه درجزينسنندجخويبندرگزاسفراين
مينابقمسياهكلداراببهاراسلام آبادغرب
مينودشتقوچانسيرجاندزفولبهبهاناسلام‌شهر
نجف آبادكاشانشاهين دژدهلرانبهشهراصفهان
نقدهكاشمرشهربابكدورهبوشهراميديه
نكاكبودرآهنگشهرجديد پرندرابربيرجندانديمشك
نمينكرجشهرضاراميانپارسياناهر
نهاوندكرمانشهرك مهاجرانرباط كريمپاكدشتاهواز
نهبندانكرمانشاهشهركردرشتپاوهايذه
نوركلالهشهرياررضوانشهرتبريزايلام
نورآبادكهنوجشوشتررفسنجانتربت جامايوان غرب
نورآباد ممسنيگرگانشيرازرودانتربت حيدريهآبادان
نوشهرگرمسارشيروانرودسرتنكابنآران و بيدگل
نيشابورگلوگاهطبسرودهنتهرانآمل
هشتگردگنبدعجب شيرزابلتهرانسرآيسك
همدانلاهيجانعلي آبادكتولزاهدانتويسركانبابل
ورامينلنگرودفراشبندزرندجنگلباغملك
ياسوجماكوفردوسزرين دشتجهرمبافت
يزدماه شهرفريدون كنارزرين شهرجويباربجنورد

مراغهفريمانزنجانجيرفتبرازجان

مرندفساساريچالوسبروجرد

مرودشتفلاردسامانچمستانبم

مسجدسليمانفلاورجانساوهخدا آفرينبن

مشكين شهرفومنسبزوارخرامهبناب


در هر یک از این آزمون‌ها، چه نفراتی از کدام شهرها درصد برتر را کسب کرده‌اند؟

نفرات برتر آزمون اول
رقیهباباییتبريز
یاسمیناللهیاریتهران
محمدمهدیمولویشهركرد
یلدااسلامینمين


نفرات برتر آزمون دوم
آوامبارکیگرمسار
مریم الساداتموسویاردبيل
آرمینسروریعجب شير
محمدمهدیفاتحیياسوج
نازنیننوروزیكرجنفرات برتر آزمون سوم
متينپورمتیناراك
سارابهاروندخرم آباد
آرادبهرامی خوشمهرتهران
طاهاکاوهكبودرآهنگ


چهارمین و آخرین آزمون آنلاین، روز چهارشنبه‌ی این هفته ششم شهریور برگزار می‌شود. خود را برای این آزمون، آماده نگه دارید. 

موفق باشید. ‌