چالش‌های علی اصغر پور غنی رتبه 3 منطقه 3 کنکور ریاضی 98

در این فیلم کوتاه علی اصغر پور غنی رتبه 3 منطقه 3 کنکور ریاضی 98 از چالش‌های خود در سال کنکور صحبت می‌کند.

چالش‌های علی اصغر پور غنی رتبه 3 منطقه 3 کنکور ریاضی 98

در این فیلم کوتاه علی اصغر پور غنی رتبه ۳ منطقه ۳ کنکور ریاضی ۹۸ از چالش های خود در سال کنکور صحبت می کند.

فایل های ضمیمه