فیلم توضیح ویژگی‌های کلی برنامه راهبردی چهارم دبستان

با سلام دوستان خوب دبستانی من در فیلم زیر ویژگی‌های کلی آزمونها و برنامه راهبردی گروه چهارم دبستان توضیح داده شده است.

فیلم توضیح ویژگی‌های کلی برنامه راهبردی چهارم دبستان

با سلام
دوستان خوب دبستانی من

در فیلم زیر ویژگی های کلی آزمونها و برنامه راهبردی گروه چهارم دبستان توضیح داده شده است. آن را به دقت ببینید و اگر سوالی دارید در قسمت کامنتها بپرسید.

فایل های ضمیمه

فیلم توضیح برنامه راهبردی