منطق برنامه راهبردی آزمون 15 شهریور چهارم دبستان

سلام دوستان خوبم فیلم زیر را به دقت ببینید و اگر سوالی در داشتید در قسمت کامنتها مطرح کنید.

منطق برنامه راهبردی آزمون 15 شهریور چهارم دبستان

سلام

دوستان خوبم فیلم زیر را به دقت ببینید و اگر سوالی در داشتید در قسمت کامنتها مطرح کنید.

فایل های ضمیمه

منطق برنامه 15 شهریور چهارم دبستان