رتبه12 تجربی: استفاده از کتاب زرد عمومی در تابستان

رتبه12 منطقه1، مهدی پورحسین به مزایای کتاب زرد و استفاده از کتاب زرد عمومی در تابستان می‌نویسد...

رتبه12 تجربی: استفاده از کتاب زرد عمومی در تابستان

مهدی پورحسین

رتبه 12 منطقه1 – دانشجوی پزشکی تهران


« استفاده از کتاب زرد عمومی در تابستان »

کتاب زرد عمومی کتابی، غنی و کامل است که در تقویت دروس عمومی به من کمک بسیاری کرد! بهترین زمان برای بهره وری از این کتاب، زمانی است که دانش آموزان دور از مدرسه هستند و زمان بیشتری دارن که شامل دو برهه است: تابستان و دوران طلایی نوروز.

برای دانش آموزان با سطح متوسط رو به بالا و قوی که در سال های پایه توانسته اند نزدیک به 70 درصد دروس عمومی را به خوبی کار کرده باشند، این تابستان بهترین فرصت است تا با حل آزمون های کتاب زرد عمومی هم نگرش واقع بینانه ای نسبت به کنکور پیدا کنند وخیالشان آسوده شود و هم جمع بندی کاملی از دروس عمومی داشته باشند تا با خیال راحت  تری در طول سال تحصیلی، بیشتر زمان خود را صرف مطالعه دروس اختصاصی کنند.

دانش آموزان دیگر (با پایه متوسط و ضعیف) نیز می توانند به صورت انتخابی و با توجه به تسلطی که بر هر یک از دروس عمومی دارند، بصورت تک درس یا دو درس و... به حل آزمون های کتاب زرد عمومی بپردازند.

برای استفاده از خدمات پشتیبانی ویژه مهدی پورحسین و یا سایر رتبه های برتر :
عدد 6 را به  5000116463  ارسال نمایید و یا با شماره تلفن 02186121706 تماس حاصل نمایید.

مطالب مرتبط