پیوستگی، مهم‌ترین ویژگی رتبه‌های برتر

خلاصه موارد مطرح شده در جلسه نفرات برتر 1 شهریور 98 کانون. کارنامه‌های پروژه ای و پنج نوع درس و اشتباهات و هدفگذاری پیوستگی در آزمون‌ها پروژه‌های کانون دوران جمع بندی، ایستگاه‌های جبرانی

پیوستگی، مهم‌ترین ویژگی رتبه‌های برتر

قدم اول برای پیشرفت، خودشناسی است. خودشناسی نیاز به ابزار دارد که کانون دو ابزار برای آن فراهم کرده است: دفتر برنامه ریزی و کارنامه های کانون. هر دانش آموزی که بهتر بتواند از ابزارها استفاده کند، بیشتر پیشرفت خواهد کرد.

همه ی افراد در مسیر پیشرفت شکست نیز خواهند داشت. در واقع شکست جزئی از قاعده ی بازی است. اما باید ادب شکست داشت و از شکست ها مایوس نشد. افرادی که پس از شکست ادامه می دهند، احتمال موفقیتشان بیشتر است.

افرادی که از خودشان ناراضی هستند، افرادی کمال طلب هستند و به دنبال کشف راه های جدید هستند. این افراد حتما روش های موفقی هم دارند که می توانند آن ها را کشف کنند. همه ی افراد نقاط قوت دارند و از دل نقاط قوت، روش کشف می­شود. این توصیه که هنگام بررسی کارنامه ابتدا به نقاط قوت توجه شود نیز به همین خاطر است که روش های موفق استخراج شوند.

  * موضوعی که انسان ها را متمایز می کند، شدت احساسات نیست، بلکه تداوم احساسات است.

این تداوم را می توان در رتبه های برتر دید که به علت امتحانات مدرسه یا ناهماهنگی برنامه مدرسه و برنامه کانون، غیبت یا کم کاری نمی کنند و به صورت پیوسته ادامه می دهند.

  •   * هدفی که دور از دسترس باشد نشانه ی بلندپروازی نیست، نشانه ی نادانی است. هدفگذاری باید منطقی و براساس توانایی ها باشد.

برای این که دانش آموزان راحت تر بتوانند هدفگذاری کنند و طولانی بودن مسیر آن ها را خسته و ناامید نکند، یک سال تحصیلی در کانون به 8 پروژه تقسیم شده است. این پروژه ها مانند استراحتگاه هایی هستند که کوهنوردان در مسیر صعود از آن ها استفاده می کنند.

این هشت پروژه عبارتند از:

     - 2 پروژه برای نیمسال اول: پروژه آغاز نیمسال اول (تا پایان امتحانات مستمر) و پروژه پایان نیمسال اول (تا پایان امتحانات)

     - 2 پروژه برای نیمسال دوم: پروژه آغاز نیمسال دوم (تا عید) و پروژه پایان نیمسال دوم (بعد از عید)

     - 1 پروژهدوران طلایی نوروز، زمانی که مدارس تعطیل است. در این دوره می توان عقب افتادگی ها را جبران کرد.

     - 1 پروژه بین دو ترم (جمع بندی اول). کتاب جمع بندی منبع مناسب برای این دوره است. بین دو ترم دو آزمون کانون وجود دارد، یک آزمون جمع بندی نیمسال اول و یک آزمون جمع بندی پایه

     - 1 پروژه در ابتدای مهرماه به عنوان تعیین سطح وجود دارد.  هدف از این پروژه این است که وضعیت دانش آموز در ابتدای سال تحصیلی مشخص شود و دانش آموز، اولیا و مشاوران بتواند پس از چند ماه میزان پیشرفت دانش آموز را ببینند.

      - 1 پروژهدوران جمع بندی در 4 هفته پایانی قبل از کنکور که شامل 4 آزمون است.


برای پیشرفت، دانش آموزان باید بتوانند خودتنظیمی داشته باشند. خودتنظیمی (Self-Regulation) یعنی هر فرد بتواند مغز و قلب خود را مدیریت کند که خود شامل دو بخش است:

  •      - مدیریت مغز، فراشناخت (meta-cognition) نام دارد. یعنی به عنوان شخص دوم بر فعالیت خودمان نظارت کنیم تا متوجه شویم دقیقا چه رفتاری داریم. از فراشناخت می توان در یافتن روش های موفق درس های نقاط قوت و استفاده از آن ها در درس های دیگر بهره برد.

  •      - مدیریت قلب، هوش هیجانی (emotional intelligence) نام دارد. برای مثال کنترل استرس در این دسته قرار می گیرد.

لازمه ی هر دوی این مدیریت ها، در اختیار داشتن ابزار و کسب شناخت کافی از خود است. یکی از ابزارهایی که کانون بدین منظور در اختیار دانش آموزان قرار می دهد، جعبه ابزار کارنامه است که شامل 7 نوع کارنامه است.

در روز آزمون دانش آموزان می توانند از دو کارنامه استفاده کنند:

  •    1- کارنامه هدفگذاری

  •    2- کارنامه اشتباهات: اشتباه بخش ضروری یادگیری است و بدون اشتباه، یادگیری ممکن نیست.

در جلسات سه نفره نیز دو کارنامه برای دانش آموزان کاربرد دارد:

  •    1- کارنامه پروژه ای، که عملکرد دانش آموز در هر پروژه را نشان می دهد.

  •    کارنامه پنج نوع درس که درس های دانش آموز را در پنج دسته ی نقاط قوت پایدار، نقاط قوت، نیاز به اندکی تلاش (درس های تلنگری)، نوسانی و چالشی تقسیم بندی می کند.

فایل های ضمیمه

ویژگی رتبه‌های برتر ( قسمت اول - 30 دقیقه)
ویژگی رتبه‌های برتر ( قسمت دوم - 30 دقیقه)
ویژگی رتبه‌های برتر ( قسمت سوم - 26 دقیقه)
جعبه ابزار کارنامه (7 دقیقه)