آنچه لازم است برای آزمون 15 شهریورماه یازدهم ریاضی بدانید

تعداد سوال هر درس و زمان بندی سوالات آزمون 15 شهریورماه

آنچه لازم است برای آزمون 15 شهریورماه یازدهم ریاضی بدانید

تعداد سوال هر درس و زمان بندی سوالات آزمون 15 شهریورماه

طبق جدول سیستم ده دهی زیر که برای آزمون 15 شهریور در نظر گرفته شده است، می توانید سیستم مناسب با تراز خود را پیدا کنید، در آزمون به کار ببرید و اشتباهات خود را کاهش دهید


معصومه علیزاده كاوافشاری
ارسال شده توسط : معصومه علیزاده كاوافشاری