سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 1 شهریور 98 + فایل صوتی

صحبت‌های کاظم قلم چی در جمع نفرات برتر تهران را در این مطلب بخوانید...

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 1 شهریور 98 + فایل صوتی

موضوع جلسه : سه ویژگی رتبه های برترکدام ویژگی مهم تر است؟

از بین دانش آموزان و والدین؛ هرکدام می خواهید کدام یک از ویژگی های زیر را انتخاب کنید و آن را انجام دهید؟

-دانش آموز با تراز6300: افزایش ساعت مطالعه و بهبود خودشناسی؛ برای من، خودشناسی با کامل کردن دفتربرنامه ریزی بدست می آید و می خواهم آن را جدی تر کامل کنم.

-دانش آموز با تراز 5900 ریاضی: من زحمت و تلاش مداوم را مهم می دانم؛ چون پیوستگی نداشتم.از سویی به مدیریت پس از شکست هم فکر میکنم.

-دانش آموز: بعد از شکست مایوس نشوم و بعد از موفقیت ها نیز مغرور نشوم.

-پدر دانش آموز: اهستگی و پیوستگی در مطالعه مهم است؛ خستگی ناشی از افراط در هنگام مطالعه می تواند مخرب باشد.

معمولا پس از اعلام نتایج یک مسابقه ی مهم و یک آزمون سرنوشت ساز بررسی علل و عوامل موفقیت در مرکز توجه قرار می گیرد . من امسال پس از مشخص شدن نتایج کنکور سراسری با 24 نفر از رتیه های برتر کشوری گفت وگو کردم که به تدریج منتشر می شوند هر سال بیش از سال های گذشته ویژگی های مشترک این دانش آموزان برجسته می شود . البته در پدیده های انسانی قانون های قطعی ریاضی وجود ندارند و باید به جست و جوی گرایش های عمده بود .گرایش عمده ی دانش آموزان برتر پیوستگی است . عنوان مجموعه ای که به معرفی رتبه های برتر کانون اختصاص داده ایم این است : قهرمانان پیوستگی

در این جا قصد داریم ویژگی های آموزشی خود دانش آموزان را بررسی کنیم . نقش محیط و خانواده ، عامل مقدم ، اصلی و تعیین کننده است که در نوشته های دیگر به آن خواهیم پرداخت .

ویژگی اول رتبه های برتر هوش و استعداد است . اما دیگرانی هم هستند که هوش بیشتری داشتند ولی به این نتایج نرسیدند .

ویژگی دوم زحمت و تلاش رتبه های برتر است . این ویژگی از ویژگی اول هم مهم تر است . اما بازهم کسانی هستند که زحمت می کشند ولی به نتایج عالی نمی رسند.

ویژگی سوم تعیین کننده است : ادامه دادن پس از شکست ها و مایوس نشدن و رها نکردن . مدیریت شکست و مدیریت پیروزی هر دو مهم هستند . این که پس از پیروزی مغرور نشویم و این که پس از شکست مایوس نشویم تاثیر تعیین کننده ای در نتیجه دارند . هوش و استعداد در کنار فایده هایی که دارند یک عیب هم دارند . هوش و استعداد و موفقیت های نخستین شما در دبستان و متوسطه سبب می شود شما تصور کنید که همیشه باید موفق باشید .همیشه باید اول و ممتاز باشید .در صورتی که این طور نیست موفقیت همیشگی نیست و شکست هم بخشی از قاعده ی بازی است آن ها که ادب و اخلاق شکست را دارند و پس از افت ها و شکست ها از پای در نمی آیند و ادامه می دهند احتمال موفقیتشان بیشتر است .

 اگر به پیوستگی این  دانش آموزان به آزمون ها دقت کنید به نتایج جالب توجهی می رسید . اکثرشان پیوستگی خود را حفظ کردند و ادامه دادند.آن ها به ویژه پس از شکست ها یشان مایوس نمی شدند و اگر هم مایوس می شدند پس از مدتی خودر را بازمی یافتند وبه حضور خود در آزمون ها ادامه می دادند . آن ها به بهانه ها و دلایل مختلف مثل آماده نبودن یا به دلیل تعطیلات یا به دلیل ناهماهنگی با درس های مدرسه یا هم زمانی آزمون های کانون با امتحانات مدرسه غیبت نمی کردند. این ویژگی از دو ویژگی قبلی هم مهم تر است .

 ادامه دادن و پیوستگی پس از شکست ها و مغرور نشدن وسست نشدن پس از پیروزی ها عامل مهم تری برای پیش بینی موفقیت آدم هاست

رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

شاید هم بتوانیم این طور بخوانیم

رهرو آن است که پیوسته رود گرچه گه تند و گهی خسته رود

پیوستگی و رها نکردن مهم است اما مگر آزمون ها چه فایده ای دارندکه نباید آن را رها کرد .

چرا باید ادامه داد و در آزمون ها غیبت نکرد؟

آزمون های برنامه ای کانون ابزاری است برای خودآگاهی و خودشناسی آموزشی . خودشناسی اولین گام برای خود تنظیمی و مدیریت بر خود است . وقتی خودتان را بهتر شناختید بهتر می توانید برنامه ریزی کنید .

 

هر آدمی باید خود تنظیمی داشته باشد. (Self regulation)

در دو جا باید خودتنظیمی وجود داشته باشد: مغز و قلب.

- تنظیم مغز: فراشناخت یا همان مدیریت تفکر؛(Meta cognition )

- تنظیم قلب: همان هوش هیجانی است؛ یعنی استرس و هیجانات را تنظیم کنم! هم در قلب و هم در مغز، اول باید خود را بشناسید (emotional intelligence).

بدون آن که خودتان را خوب بشناسید نمی توانید خودتان را تغییر دهید . با حدس و گمان هم نمی توانید خودتان را بشناسید . خودشناسی ابزار و وسیله می خواهد. ابزار خودشناسی آموزشی آزمون های برنامه ای است .

کارنامه ی آزمون ها چگونه به خودشناسی کمک می کند وچگونه سبب پیشرفت می شود ؟

وقتی از جعبه ابزار کارنامه استفاده می کنید .نقاط قوت خود را پیدا می کنید . توجه به نقاط قوت خیلی مهم است . بعضی تصور می کنند باید فقط به سراغ مشکلاتشان بروند و ضعف ها را پیدا کنند و نباید روی نقاط قوتشان فکر کنند . اما از دل نقاط قوت است که روش های درست را کشف می کنید . وقتی در درسی نمره ی خوب می گیرید احتمالا روش خوبی هم داشته اید . هر دانش آموزی با دانش آموز دیگر تفاوت دارد و برای این که روش های مناسب خودتان را کشف کنید بهترین کار این است که از درس هایی شروع کنید که در آن ها نمره ی خوب گرفته اید . هیچ موفقیتی تصادفی نیست . حتما در آن درس ها روش های خوبی داشته اید . این روش ها را که برای شما مناسب بوده و جواب داده است کشف کنید . دانش ضمنی خود را در مورد روش ها به دانش آشکار تبدیل کنید . بهتر است روش های موفق خود را در جایی بنویسید و هر بار سعی کنید آن روش ها را باز هم بهتر و کامل تر کنید.

ژاپنی ها اصلی به نام «کایزن» دارند؛ یعنی بهبود مداوم. اگر روش مطالعه تان را پیدا کردید، از آن استفاده کنید ولی به دنبال بهتر کردن آن باشید؛ آن را همیشه بهتر و بهتر کنید.

هر کس خودش را بشناسد و اراده در تغییر خودش داشته باشد، پیشرفت خواهد کرد.

در کانون 7 کارنامه داریم که ابزار قدرتمندی در خودشناسی است ؛ این امکان در اختیار همگان هست ولی همه به یک اندازه از آن استفاده نمی کنند.مهمترین کمک ما به شما این است که خود را خوب بشناسید. جعبه ابزار کارنامه تنها محدود به کارنامه روز آزمون نیست؛ کارنامه اشتباهات و کارنامه هدف گذاری را حتما روز آزمون ببینید؛ اشتباهاتتان را دوست داشته باشید اشتباه بخش مهم یادگیری است.در جلسات سه نفره، 2 کارنامه به شما کمک می کند: 

کارنامه پروژه ای و کارنامه پنج نوع درس؛ هر دو ماه یکبار، کارنامه پروژه ای را ملاحظه کنید. در این کارنامه رنگ ها هم معنا دارند؛ بیش از 7000 هم ابی پررنگ ، 6250 تا 7000 رنگ آبی کمرنگ میگیرد ،5500 تا 6250 هم سبز پررنگ است و 4750 تا 5500 سبز کمرنگ . در کارنامه پنج نوع درس هم پنج تیپ درس داریم که بین اشخاص مختلف تفاوت دارد؛ به طور مثال، نقاط قوت پایدار شما با نقاط قوت پایدار دوستتان تفاوت خواهد کرد.

پیشنهاد به اولیا و پشتیبانان : لطفا هنگام بررسی کارنامه ی دانش آموز در مورد درس هایی که دانش آموز موفق تر بوده است سوال بپرسید . بپرسید که در درس های موفق با چه روش هایی کار کرده است . به دانش آموز کمک کنید تا روش های موفق خود را کشف کند و خود را بهتر بشناسد . نقاط قوت را دست کم نگیرید . از دل نقاط قوت می توان روش ها را کشف کرد . به دانش آموز کمک کند خود آگاهی بیشتری پیدا کند . اما از نقاط قوت شروع کنید و به خاطر ضعف ها و شکست ها ، دانش آموز را تحقیر نکنید .

خانواده ها مراقب باشند در خصوص خودشناسی، در قبال تراز، به بچه ها استرس ندهند؛ اینکه اول نقاط ضعف را ببینید ناشی از کمال طلبی است. همه می خواهند فرزندشان را در قله ببینند! اما در راه خودشناسی باید دقیق بود، نه بالاتر نه پایین تر. دانش آموز با هر ترازی که است باید واقعیت را ببیند؛ نه اینکه ترازش را دست بالا یا دست پایین بگیرد.این باعث می شود روز ازمون استرسی نداشته باشید.

اما از سوی دیگر لازم است که دانش آموزان به چالش ها و ضعف ها هم بپردازند. ممکن است در درس هایی نتیجه ی خوبی نگرفته باشید . آیا کم درس خوانده اید یا این که به اندازه درس خوانده اید ولی روشتان خوب نبوده است . این جا هم به حدس و گمان اکتفا نکنید باید دفتر برنامه ریزی داشته باشید . به سراغ دفتر برنامه ریزی بروید و ببینید برای درس هایی که نمره ی خوب نگرفته اید چند ساعت خوانده اید . اگر ساعت مطالعه تان کم است ، زمان مطالعه را زیاد کنید و اگر روشتان خوب نیست با بررسی کلکسیون روش ها ی دانش آموزان دیگر به ویژه دانش آموزان موفق و گفت و گو با اولیا و معلمان و پشتیبان و دوستان خود تلاش کنید یک یا چند روش را انتخاب کنید . آن روش ها را امتحان کنید و اگر برایتان مناسب بود آن روش ها را ادامه دهید .

شما کانون آمده اید تا نقاط قوتتان را کشف کنید. اشتباه فکر نکنید؛ این که می گویم از نقاط قوت شروع کنید، برای آن نیست که از خودراضی شوید یا اعتماد به نفس بگیرید؛اعتماد به نفس هم از این راه منتج می شود ولی علت اصلی نیست. بلکه بخاطر این است تا روش های درست را کشف کنید؛ صرف اینکه در درسی خوب باشید، کفایت نمی کند. بلکه بدنبال آن هم بروید که چرا در نقاط قوتتان خوب هستید!( 60درصد حاضران جلسه امروز برترها، فکر می کنند روش های مطالعه در نقاط قوتشان را می دانند و 40 درصد نیز این روش ها را نمی دانند).

 «خود را بشناس» ، شعاری فلسفی نیست؛ بلکه نیاز اساسی در جهت موفقیت است. ابتدا باید بدانیم چگونه درس بخوانیم، سپس بدنبال چالش ها برویم. درست است که همه آشپزی بلدند ولی تنها تعداد اندکی دستور پخت را کتابت می کنند و شفاف می توانند بنویسند که چه می پزند؛ در خصوص مطالعه هم اینگونه است؛ شما درس می خوانید ولی شاید این دستورپخت و روش مطالعه را نتوانید شفاف بیان کنید. روش های موفقتان را برای خود و برای دیگران توضیح بدهید.در این راه از کلکسیون روش های سایت کانون استفاده کنید، هیچ کجای دنیا چنین دسته بندی و مجموعه ای در خصوص روش مطالعه ها پیدا نمی شود. مطالعه این کلکسیون به معنای این نیست که حتما همان را اجرا کنید؛ بلکه به شما در کشف روش هایتان کمک زیادی میکند؛

هم اکنون شهریور آغاز شده است و در شهریور ماه جلسه های سه نفره را با حضور سه دانش آموز و اولیای ایشان برگزار می کنیم . در جلسه های سه نفره ، کارنامه ی پروژه ی تابستان و کارنامه ی پنج نوع درس را دریافت می کنید . عملکرد خودتان را در تابستان بررسی کنید . یک پاورپوینت تهیه کنید یا مطلب کوتاهی بنویسید و دستاوردهایی را که در تابستان به دست آورده اید شرح دهید . موفقیت های خود در تابستان و روش هایتان را توضیح دهید .

در جلسات3نفره با والدین گفت و گو کنید و قبل از آن در خانه برای پدر و مادرتان، نقاط ضعف و قوتتان را ارائه دهید. درکتاب 7 عادت مردمان موثرگفته شده است که « اره ها را تیز کنید»!این یک تمثیل است: این که بدون وقفه اره کنید منجر به کند و شکسته شدن اره می شود و  نتیجه نمیگیرید.بلکه گاهی باید وقفه هایی داشته باشید و مکث کنید و خودتان را ارزیابی کنید.سپس با اراده قویتر ادامه بدهید.این جلسات برای آن است که خوب بتوانید خودتان را ارزیابی کنید.

علاوه بر این برای دوپروژه ی بعدی یعنی پروژه ی تعیین سطح ( که شامل یک آزمون است ) و پروژه ی آغاز نیم سال اول که شامل سه آزمون است هدف گذاری کنید .هدف گذاری و برنامه ی خود را بنویسید و دو ماه بعد در آبان یا آذر بررسی کنید که تا چه حد به هدف های میان مدت خود رسیده اید .

در صحبت هایی که با رتبه های تک رقمی کشوری امسال داشتم متوجه شدم که آنها هنر این را داشتند که برنامه ازمون های کانون را با برنامه مدرسه هماهنگ کرده اند؛ این یک مساله مهم است که باید حل شود.در کانون8پروژه داریم. 2 تا پروژه برای ترم اول و دو پروژه برای ترم دوکم است. ترم اول دو قسمت دارد اغاز نیم سال اول و پایان نیم سال اول؛ در ترم دوم هم دو پ داریم: اغاز نیم سال دوم و پایان نیم سال دوم( که از بعد از تعطیلات عید اغاز می شود). این کار برای آن است که دانش آموز به یکباره نگاه به قله نکند و مایوس نشود.این ایستگاه ها کم کم به همان قله می رسند؛ در مدرسه نیز در حد فاصل مهر تا آذر، امتحانات میان ترم اول وجود دارد و پروژه پایان نیم سال اول هم منجر به امتخانات نوبت اول می شود.

اما چهار پروژه بعدی: یک پروژه در عید است که با نام دوران طلایی نوروز شناخته شده است؛ این پروژه سکوی مقایسه ای است که از آن به ایستگاه جبرانی هم تعبیر می شود.در طی این پروژه، مدرسه تعطیل است و جاهایی که عقب افتاده اید را مطالعه می کنید و دو آزمون برای دروس دوازدهم و پایه دارد. پروژه بعدی بین دو ترم است که جمع بندی اول است و باید کتاب جمع بندی را تهیه کنید. این پروژه دو آزمون دارد. این آزمون جامع بدین خاطر است که بدانیم از امتحانات نوبت اول چقدر مطالبی که برای امتحانات خوانده اید در خاطرتان مانده است. پروژه دیگر تعیین سطح در اول مهر است.علت وجود این پروژه این است که بدانیم ابتدا در کجا قرار داشتید و پس از حضور در آزمون ها بعد از مدتی به کجا رسیده اید (value added assessment) و دقیق بدانید طی این مدت چقدر پیشرفت کرده اید؛ پروژه آخر 4 هفته پایانی سال تحصلی یا همان دوران جمع بندی است که 4 آزمون داریم؛ از بین تمامی این پروژه ها، 4 پروژه کاملا سنجاق به برنامه مدرسه است و 4 پروژه بعدی زمانی است که مدرسه یا تعطیلی است یا نقشی که دارد کم رنگ است). 

هدفی که  دور از دسترس باشد، نشانه بلند پروازی نسیت؛ بلکه نشانه نادانی است. هدف اگر خیلی زیاد بالا باشد اصلا ایجاد انگیزه ای نمی کند و توانی جهت رسیدن به آن هم وجود ندارد. در آزمون های کانون در هر پروژه هدف معینی داشته باشید.این پروژه ها مثل پناهگاه هایی هستند که در مسیر قله کوهستان قرار دارند. در این پروژه ها هربار نگاه کنید که چقدر به هدفتان رسیده اید و چقدر موفق بوده اید.

 هدف های کوچک را آگاهانه و با تدبیر تعیین کنید و آینده ی خود را گام به گام خودتان بسازید.

با تلاش و پیوستگی با خود آگاهی وهدف گذاری و برنامه ریزی مداوم.


سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 1 شهریور 98 + فایل صوتی

دانش آموزان دختر حاضر در جلسه برترها 1 شهریور98

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 1 شهریور 98 + فایل صوتی

دانش آموزان پسر حاضر در جسله برترها 1 شهریور 98


تهیه و تنظیم:

امیرحسین رضافر

فایل های ضمیمه

ویژگی رتبه‌های برتر ( قسمت اول - 30 دقیقه)
ویژگی رتبه‌های برتر ( قسمت دوم - 30 دقیقه)
ویژگی رتبه‌های برتر ( قسمت سوم - 26 دقیقه)
جعبه ابزار کارنامه (7 دقیقه)