جزوه ریاضی یازدهم تجربی مبحث تابع نمایی و ویژگی‌های آن

در این بخش جزوه ریاضی یازدهم تجربی مبحث تابع نمایی و ویژگی‌های آن قرار گرفته است که حاوی تمامی نکات مورد نیاز برای تسلط به این مبحث می‌باشد.

جزوه ریاضی یازدهم تجربی مبحث تابع نمایی و ویژگی‌های آن

سلام به دوستان یازدهم تجربی


در این بخش جزوه ریاضی یازدهم تجربی، مبحث تابع نمایی و ویژگی های آن قرار گرفته است که حاوی تمامی نکات مورد نیاز برای تسلط به این مبحث می باشد.


این جزوه توسط علی جعفری دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهیه شده است.