پاسخ آزمونک زیست‌شناسی(10)

سجاد جعفری دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران مدرس زیست شناسی

پاسخ آزمونک زیست‌شناسی(10)

دانش آموزان کوشا و پویای یازدهمی!


پاسخ آزمونک زیست‌شناسی (10) به صورت فایل PDF ضمیمه شده است.

محتوای فایل شامل 30 پاسخ تشریحی سوالات زیست شناسی دهم می‌باشد.

لازم به ذکر است فایل سوالات آزمونک زیست‌شناسی (10) در تاریخ 98/5/30 به  صفحه  مقطع یازدهم تجربی سایت پست شده است.


پیروز باشید