نکته‌های مهم درس خواندن

در متن زیر چند دلیل از علل‌های مختلف یاد نگرفتن مطالب و فراموش کردن مطالب شرح داده شده است

نکته‌های مهم درس خواندن

بعضی از دانش آموزان در جلسه امتحان،مطالب از یادشان می رود و یا نمی توانند مطالب را خوب یاد بگیرند.

این موضوع علت های مختلفی دارد  که در ذیل به چندعلت مهم  آن می پردازیم

ا1)ین دانش آموزان، هنگامی که می خواهند مطلب را بخوانند و یاد بگیرند،قسمتی از مطالب را می خوانند و قسمت دیگر را به فرصت بعدی موکول می کنند.این باعث می شود که بین مطالب فاصله بیفتد و نتوانند در کل،مطالب را ادراک کنند  و بدین ترتیب یادگیری آن ها کامل نمی شود

برای یادگیری ،باید کل مطالب را آموخت و ادراک کرد و یا آن مطالب را به چند قسمت که موضوع هر قسمت حول محور مشخصی است ،تقسیم کرد و در هر جلسه یادگیری،کل آن قسمت را یاد گرفت.روان شناسان به این نوع روش یادگیری ،اصطلاح سرتاسری یا یکپارچه را به کار می برند

2)قبل از شروع مطالعه،از درخت دانش استفاده نمی کنند و مطالب را بدون طبقه بندی مطالعه می کنند و همین کار باعث می شود در جلسه امتحان برای یاد آوری مطالب به مشکل برخورد کنند

3)در حین مطالعه خلاصه نویسی و یادداشت برداری نمی کنند

4)به جای  استفاده از روش بازیابی مطالب از تکرار مطالب استفاده می کنند

5)در مکان های مناسب و شرایط محیطی مناسب مطالعه نمی کنند.مانند نبود نور کافی،سر و صدا و...