چگونه شرایط را برای درس‌خواندن فراهم کنیم؟

سؤالی که همیشه برای دانش‌آموزان پیش می‌آید این است: تفاوت کسی که روز قبل از امتحان، 10 ساعت مطالعه می‌کند با کسی که پنج روز و روزی دو ساعت می‌خواند، چیست؟

چگونه شرایط را برای درس‌خواندن فراهم کنیم؟

سؤالی که همیشه برای دانش‌آموزان پیش می‌آید این است: تفاوت کسی که روز قبل از امتحان، ۱۰ ساعت مطالعه می‌کند با کسی که پنج روز و روزی دو ساعت می‌خواند، چیست؟ بسیار مهم است که دانش‌آموزان با کمک برنامه‌ریزی و استفاده‌ی مناسب از زمان، شرایط آرام و خوبی برای مطالعه فراهم کنند تا بتوانند بازدهی کارشان را تا حد امکان افزایش دهند.

بهتر است ابتدا مکان مناسبی برای درس‌خواندن انتخاب کنید. تنظیم نور و درجه‌حرارت و جایگاه نشستن شما بسیار مهم است. در ضمن، تمام وسایل موردنیازتان را در کنار خود بگذارید تا هنگام مطالعه تمرکز کافی داشته‌ باشید.

مدت‌زمانی را که برای مطالعه در روز در اختیار دارید، محاسبه کنید. هرشب قبل از خواب، فهرستی از کارهای روزانه‌ی خود را برای فردای آن روز آماده کنید و برای هرکدام از آن‌ها مدت‌زمانی را پیش‌بینی کنید. به این ترتیب، مدت‌زمانی که برای درس‌خواندن باقی‌ می‌ماند، مشخص خواهد شد.

درس‌هایتان را به‌ترتیب اهمیت و زمانی که می‌خواهید برای یادگیری آن‌ها صرف کنید، اولویت‌بندی کنید. تعادل به‌معنای تساوی نیست. تعادل وقتی رعایت می‌شود که درس و مبحثی را بیشتر بخوانید که نیاز بیشتری هم به توجه دارد. بهتر است هنگامی که بیشترین آمادگی ذهنی را دارید، دشوارترین درس را مطالعه کنید. استراحت بین وعده‌های مطالعاتی را جدی بگیرید و به کیفیت زمان استراحت خود فکر کنید.

شرایط دیگری که لازم است در برنامه‌ی درسی خود به آن توجه کنید، درنظرگرفتن زمان روزانه برای مرور درس‌های گذشته است. مرور به شما کمک می‌کند که با ذهن بازتری به سراغ حل تمرین و تست بروید.

منبع :