روش‌های مطالعه شیمی دوم دبیرستان در آزمون 13 اردی‌بهشت

روش‌های مطالعه شیمی ....

روش‌های مطالعه شیمی دوم دبیرستان در آزمون 13 اردی‌بهشت

با توجه به اينکه قسمت عمده‌ي مبحث آزمون 13 اردي‌بهشت مربوط به ترکيب‌هاي کووالانسي مي‌باشد و در دفترچه‌ي آزمون 2 سوال از کتاب آبي داريم به برسي روش‌هاي مطالعه‌ي کتاب آبي شيمي که توسط پشتيبانان شما ارائه شده، مي‌پردازيم.

*سعيدرضا سلاميان – نمايندگي طبس

پيشنهاد ميکنم پس از مطالعه عميق کتاب درسي به سراغ خلاصه درس هاي کتاب آبي بياييد و نکات گفته شده را با مارکر پر رنگ کنيد.

صورت مسئله و هر چهار گزينه به دقت خوانده شود.

در صورت کمبود وقت، زدن تست هاي کنکور در هر قسمت داراي اولويت مي‌باشد.

 پاسخ تمامي تست‌ها را با دقت بخوانيد.

 براي افزايش دقت و سرعت عمل در جواب‌گويي به تست‌ها مي‌توانيد از تکنيک دو خودکار استفاده کنيد.

خلاصه برداري از مطالب مهم نيز مي‌تواند در مرور سريع کمک خوبي باشد.

*الهام صدري دهجي– تهران - آموزشگاه معصومه

پيشنهاد مي‌شود دانش‌آموزان براي فصل‌هاي دوم و سوم از ابتداي مبحث فرمول ها و نمادهاي شيميايي ذکر شده را يادداشت کرده و حتما نگه داري کنند، چون در فصل پنجم (کربن)به همه‌ي آن نکات که از فصول قبل داشته‌اند نياز پيدا خواهند کرد جدا از اين‌که مبحث کربن به‌صورت جداگانه نياز به مطالعه عميق و دقيق متن کتاب درسي به‌همراه حل نمونه سوال‌هاي کتاب آبي دارد.

*حسين اميني مجد– نمايندگي بابل

براي مطالعه اين فصل و مبحث بسيار مهم ساختار لوويس ابتدا بايد در محاسبه مجموع الکترون‌هاي ظرفيتي و تعداد پيوند به تسلط برسيد(با مطالعه و تمرين) و سپس با مطالعه تمامي روش‌ها در رسم اين ساختار و درک چگونگي ايجاد پيوند داتيو به مرحله حل تست و تسلط يافتن ميرسيد.

همچنين در مبحث مهم شکل هندسي ترکيبات هم دقت کنيد که بايد ابتدا در ترسيم ساختار لوويس به تسلط کامل برسيد تا بتوانيد به مطالعه اين مبحث بپردازيد.

*حميدرضا نيل فروش‌زاده–نمايندگي اصفهان پسر

در مرحله‌ي اول بايد کتاب اصلي و جزوه دبير خوانده شود، کتاب آبي خلاصه مطالب خيلي خوبي دارد. در مرحله‌ي دوم خلاصه مطالب را بخوانيد در مرحله‌ي بعد شروع کنيد به تمرين و تست زدن. نکاتي را که در تست ها با آن‌ها روبرو مي‌شويد و در خلاصه مطالب نبوده به آن اضافه کنيد و به طور مرتب اين مراحل را تکرارکنيد تا خلاصه مطالب يا خلاصه نويسي کامل گردد .

 

منبع :