رتبه8 کنکور زبان98: چگونه چالشم در درس زبان را رفع کردم

در فیلم زیر رتبه 8 ایثارگران25درصد زبان98 از حل چالشی که در درس زبان داشته است می‌گوید.

رتبه8 کنکور زبان98: چگونه چالشم در درس زبان را رفع کردم

سیــده هانیه فنائی رتبه 8 ایثارگران25درصد کنکور زبان98، از حل چالشی که در درس زبان داشته است می گوید.

در فایل زیر می توانید این ویدئو را مشاهده کنید.

فایل های ضمیمه