رتبه 9 کنکور زبان 98 از روش مطالعه خود می‌گوید

مهدی دنکوب رتبه9 منطقه3 کنکور زبان98 در فیلم زیر روش مطالعه اش را بیان می‌کند.

رتبه 9 کنکور زبان 98 از روش مطالعه خود می‌گوید

مهدی دنکوب رتبه9 منطقه3 کنکور سراسری 1398، از نحوه مطالعه خود در سال کنکور  و روش درس خواندنش می گوید.

از فایل زیر می توانید این ویدئو را مشاهده کنید.

فایل های ضمیمه