رتبه15کشور کنکورتجربی98 از روش مطالعه خود در درس فیزیک می‌گوید

ایمان کیانی رتبه15 کشوری کنکور سراسری تجربی98 از چگونگی مطالعه خود در درس فیزیک می‌گوید ...

رتبه15کشور کنکورتجربی98 از روش مطالعه خود در درس فیزیک می‌گوید

ایمـان کیانی رتبه15 کشوری کنکور 98تجربی به بیان تجربیات خود در خصوص مطالعه در سال کنکور و نحوه مطالعه اش در درس فیزیک می پردازد.

در فایل زیر می توانید این ویدئو را مشاهده کنید.

فایل های ضمیمه

ایمان کیانی رتبه15 شکور تجربی 98