درسنامه کار،انرژی و توان+تست از فیزیک مرتبط با آزمون 1 شهریور

درسنامه کار،انرژی و توان از فیزیک به همراه چند تست مهم مرتبط با آزمون 1 شهریور

درسنامه کار،انرژی و توان+تست از فیزیک مرتبط با آزمون 1 شهریور

کنکوری های عزیز ریاضی


فایل درسنامه مبحث کار،انرژی و توان از درس فیزیک را از ذیل دانلود نمایید.تهیه شده توسط:محمدجواد سورچی