اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید

دانش آموزان و اولیای گرامی شما می‌توانید اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید.

اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید

چه مطالبی در اینستاگرام مقاطع کانون ارائه می شود ؟

1- مطالب علمی
2- مطالب مشاوره ای
3- طرح سوال و برگزاری مسابقه
4- نکات درسی کوتاه و مهم
5- از همه مهم تر این است که شما میتوانید ارتباط نزدیک تری با رتبه های برتر داشته باشید، سوالات خود را مطرح نمایید و پاسخ آن ها را از نفرات برتر بگیرید!در اینستاگرام مقاطع کانون همگام با برنامه راهبردی آزمون ها پیش می رویم و منتظر همراهی شما دانش آموزان عزیز هستیم.

برای عضویت در اینستاگرام مربوط به گروه خود روی نام گروه کلیک نمایید:


اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید
اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید
اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید
اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید
اینستاگرام سایت کانون
کانون بوک سوم و چهارم دبستان 
پنجم دبستان
اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید
اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید
اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید
اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید
ششم دبستان
هفتم هشتم
نهم
اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید
اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید
اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید
دهم و یازدهم انسانی دهم تجربی یازدهم تجربی دوازدهم تجربی
اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید
اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید
اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید
اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید
یازدهم ریاضی دوازدهم ریاضی
دوازدهم انسانی
پشتیبان ویژه 
اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید
اول و دوم دبستان
اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید