اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید

دانش آموزان و اولیای گرامی شما می‌توانید اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید.

اینستاگرام پایه خود را دنبال کنید

چه مطالبی در اینستاگرام مقاطع کانون ارائه می شود ؟

1- مطالب علمی
2- مطالب مشاوره ای
3- طرح سوال و برگزاری مسابقه
4- نکات درسی کوتاه و مهم
5- از همه مهم تر این است که شما میتوانید ارتباط نزدیک تری با رتبه های برتر داشته باشید، سوالات خود را مطرح نمایید و پاسخ آن ها را از نفرات برتر بگیرید!در اینستاگرام مقاطع کانون همگام با برنامه راهبردی آزمون ها پیش می رویم و منتظر همراهی شما دانش آموزان عزیز هستیم.

برای عضویت در اینستاگرام مربوط به گروه خود روی نام گروه کلیک نمایید:


اینستاگرام سایت کانون
کانون بوک سوم و چهارم دبستان 
پنجم دبستان
ششم دبستان
هفتم هشتم
نهمدهم و یازدهم انسانی دهم تجربی یازدهم تجربی دوازدهم تجربی
یازدهم ریاضی دوازدهم ریاضی
دوازدهم انسانی
پشتیبان ویژه 

اول و دوم دبستان