نمونه سوال ریاضی آمادگی آزمون1شهریورچهارم دبستان_نگاه به گذشته

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس ریاضی نگاه به گذشته‌ی آزمون 1 شهریور چهارم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوال ریاضی آمادگی آزمون1شهریورچهارم دبستان_نگاه به گذشته

نمونه سوال تستی درس ریاضی نگاه به گذشته ی آزمون 1 شهریور چهارم دبستان صفحه های 67 تا 99+ پاسخ

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی  درس ریاضی نگاه به گذشته ی آزمون 1 شهریور چهارم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- متناسب با بودجه بندی برنامه ی راهبردی
2- پوشش دهی مطالب

3_همراه با پاسخ کامل