کتاب آبی پیمانه ای «منطق و فلسفه کنکور» منتشر شد

کتاب آبی پیمانه‌ای «منطق و فلسفه کنکور انسانی» ویژه کنکور 99 منتشر شد:

کتاب آبی پیمانه ای «منطق و فلسفه کنکور» منتشر شد

کتاب آبی پیمانه‌ای «منطق و فلسفه کنکور انسانی» ویژه کنکور ۹۹ منتشر شد: 


*** کتابی جامع شامل مباحث منطق دهم (چاپ ۹۶) و فلسفه یازدهم (چاپ ۹۷) (تغییرات وسیع و بنیادی کتاب درسی نسبت به پارسال, همگی در این کتاب اعمال شده است!)


*** ۲۰ درس‌نامه جامع همراه با مثال‌ها و تمرین‌های کتاب درسی و توجه به نکات مهم و کنکوری (هر نکته از درس نامه هدف دار و دقیقا برای پاسخ گویی به یک تست کتاب است❗)


*** ۸۰۰ سوال شناسنامه‌دار در قالب پیمانه‌های ۱۰ یا ۲۰ سوالی (۱۳۲ سوال کنکورهای سراسری و آزمو‌ن‌های کانون و ۶۶۸ سوال طراحی‌شده با هدف پوشش کامل مباحث کتاب‌های درسی)


*** ۴۱۲ سوال از کتاب منطق دهم و ۳۸۸ سوال از کتاب فلسفه یازدهم


*** ۷ آزمون‌ جمع‌بندی و ویژه برترها در پایان کتاب برای محک دانش‌آموزان


*** پاسخ تشریحی کامل به همراه تشریح گزینه‌های نادرست


***  تست‌های کنکور ۹۸ که قابل استفاده برای کنکوری‌های ۹۹ می‌باشد, در کتاب به طور کامل گنجانده شده است.


نمونه فصل این کتاب را از قسمت ضمیمه، دریافت نمایید!