ویژگی‌های فیزیکی مواد(آمادگی آزمون 1 شهریور)

ویژگی‌های فیزیکی مواد(آمادگی آزمون 1 شهریور) جزوه ای ست که توسط دکتر سورچی تهیه شده و به دانش آموزان در یادآوری مطالب بسیار کمک خواهد کرد.

ویژگی‌های فیزیکی مواد(آمادگی آزمون 1 شهریور)

جزوه "ویژگی های فیزیکی مواد"، خلاصه ای است از مباحث فیزیک دهم آزمون 1 شهریور و امکان دوره سریع مطالب و حل مثال های متعدد را برای شما فراهم می کند.

با آرزوی موفقیت

تهیه شده توسط: محمدجواد سورچی_ دانشجوی پزشکی و مدرس فیزیک