سوالات پیشنهادی درس اول زبان انگلیسی یازدهم منطبق بآزمون 5مهر

در این قسمت سوالات پیشنهادی درس اول زبان انگلیسی یازدهم منطبق بآزمون 5مهر از کتاب آبی پیمانه ای زبان انگلیسی کنکور را مشاهده می‌کنید.

سوالات پیشنهادی درس اول زبان انگلیسی یازدهم منطبق بآزمون 5مهر

منبع:کتاب آبی پیمانه ای زبان انگلیسی کنکور

مائده چرچی بابایی رتبه 32