روش مطالعه مهلا معماری، رتبه 10 منطقه 2 کنکور انسانی 98

در این فیلم کوتاه مهلا معماری ، رتبه 10 منطقه 2 کنکور انسانی 98 در مورد روش مطالعه خود در سال کنکور مطالبی را بیان می‌کند.

روش مطالعه مهلا معماری، رتبه 10 منطقه 2 کنکور انسانی 98

در این فیلم کوتاه مهلا معماری ، رتبه 10 منطقه 2 کنکور انسانی 98 در مورد روش مطالعه خود در سال کنکور مطالبی را بیان می کند.

فایل های ضمیمه