چند درصد سوال‌های کنکور 98 هنرستان، از سال یازدهم بودند؟

تعداد و درصد سوالات کنکور سراسری 98 هنرستان - سال یازدهم - درس و رشته محور

چند درصد سوال‌های کنکور 98 هنرستان، از سال یازدهم بودند؟

سعید کمالو