آموزش و حل تصویری سوالات ادبیات دهم ریاضی-آزمون 18 مرداد 98

بنیاد دانش بنیان کمان آکادمی "مستقل از کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)" اقدام به حل تصویری پاسخ سوال به سوال آزمون‌های کانون فرهنگی آموزش نموده است.

آموزش و حل تصویری سوالات ادبیات دهم ریاضی-آزمون 18 مرداد 98

بنیاددانش بنیان کمان آکادمی"مستقل از کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)" اقدام به حل تصویری پاسخ سوال به سوال آزمون های کانون فرهنگی آموزش نموده است و آن ها را یک ساعت پس از برگزاری آزموناز طریق اپلیکیشن کمان آکادمی در اختیار دانش آموزان کانونیقرار می دهد.

شما می توانید با دانلود و نصب اپلیکیشن کمان آکادمی برروی گوشی و تبلت خود از طریق لینک زیر و همچنین از طریق سایت کانون ازاین امکان جديد بهره مند شوید.


دانلود اپلیکیشن کمان آکادمی


ویژگی های اپلیکیشنکمان آکادمی:

1-دسترسی به آرشیو فیلم پاسخ تشریحی سوال به سوال تمام آزمون های گذشته.

2-دسترسی به آرشیو فیلم پاسخ تشریحی سوال به سوال آزمون های پیش رو یک ساعت پس از برگزاری آزمون.

3-قابلیت دانلود و ذخیره کردن فیلم سوالاتی که برایتان مهم است.

4-دسترسی به بیش از ١١٠٠ ساعت ویدیو آموزشی ، جزوه و ... در تمامى پايه هاى تحصيلى (ششم تا دوازدهم).

فایل های ضمیمه

تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-18 مرداد 98–ادبیات دهم ریاضی–سؤال 1
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-18 مرداد 98–ادبیات دهم ریاضی–سؤال 2
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-18 مرداد 98–ادبیات دهم ریاضی–سؤال 3
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-18 مرداد 98–ادبیات دهم ریاضی–سؤال 5
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-18 مرداد 98–ادبیات دهم ریاضی–سؤال 6
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-18 مرداد 98–ادبیات دهم ریاضی–سؤال 7
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-18 مرداد 98–ادبیات دهم ریاضی–سؤال 8
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-18 مرداد 98–ادبیات دهم ریاضی–سؤال 9