مشابهت سوال‌ها‌ی «صنایع غذایی» کنکور 98 با آزمون‌های دوازدهم

مشابهت سوال‌ها‌ی درس‌های فنی رشته «صنایع غذایی» کنکور 98 هنرستان با آزمون‌های دوازدهم هنرستان در سال 98-97

مشابهت سوال‌ها‌ی «صنایع غذایی» کنکور 98 با آزمون‌های دوازدهم

مشابهت سوال‌ها‌ی درس‌های فنی رشته «صنایع غذایی» کنکور 98 هنرستان با سوال‌های آزمون‌های دوازدهم هنرستان در سال 98 - 97

حمیدرضا مظاهری - مسئول رشته صنایع غذایی دوازدهم هنرستان


کلید‌ها و پاسخ‌های تشریحی کنکور 98 هنرستان را در لینک زیر دانلود کنید:

کلیدها، تحلیل‌ها و پاسخ‌های تشریحی کنکور 98 هنرستان