عوامل موفقیت از نظر رتبه 9 ایثارگر5درصد کنکور تجربی 98

فیلم عوامل ثبیت یادگیری مطالب را از زبان رتبه 9 تجربی بشنوید

عوامل موفقیت از نظر رتبه 9 ایثارگر5درصد کنکور تجربی 98

در این فیلم 1 دقیقه ای کیانا مرادی رتبه 9 سهمیه 5 درصد ایثارگر در کنکور تجربی 98 ، دیدگاه خود را در رابطه با عوامل موفقیت بیان می کند.


فایل های ضمیمه