رتبه 3 کنکور تجربی 98 از نحوه مطالعه خود در سال کنکور می‌گوید

کیـان رحمانی رتبه3 منطقه3 تجربی به بیان تجربیات خود در خصوص مطالعه در سال کنکور و نحوه مطالعه اش در این سال می‌پردازد.

رتبه 3 کنکور تجربی 98 از نحوه مطالعه خود در سال کنکور می‌گوید

کیـان رحمانی رتبه3 منطقه3 تجربی به بیان تجربیات خود در خصوص مطالعه در سال کنکور و نحوه مطالعه اش در این سال می پردازد.

در فایل زیر می توانید این ویدئو را مشاهده کنید.

فایل های ضمیمه