مشابهت سوالات «تاسیسات» کنکور 98 هنرستان با آزمون‌های دوازدهم

مشابهت سوالات درس‌های فنی رشته «تاسیسات مکانیکی» کنکور 98 هنرستان با آزمون‌های دوازدهم هنرستان در سال 98 - 97

مشابهت سوالات «تاسیسات» کنکور 98 هنرستان با آزمون‌های دوازدهم

مشابهت سوالات درس‌های فنی رشته «تأسیسات مکانیکی» کنکور 98 هنرستان با سوالات آزمون‌های دوازدهم هنرستان در سال 98 - 97

عرفان حقیقت‌دماوندی - مسئول رشته تاسیسات مکانیکی دوازدهم هنرستان


کلید‌ها و پاسخ‌های تشریحی کنکور 98 هنرستان را در لینک زیر دانلود کنید:

کلیدها، تحلیل‌ها و پاسخ‌های تشریحی کنکور 98 هنرستان