نکات انگیزشی از نگاه رتبه 6 منطقه 2 کنکور زبان 98

نکات انگیزشی و مشاوره ای رتبه 6 منطقه 2 کنکور گروه زبان 98

نکات انگیزشی از نگاه رتبه 6 منطقه 2 کنکور زبان 98

در این فیلم امیرمحمد بهلولی رتبه ۶ منطقه ۲ در کنکور زبان ۹۸ نکات انگیزشی و مشاوره ای برای دانش آموزان مطرح می کند.

فایل های ضمیمه