چالش‌های زهرا عبدی رتبه 8 منطقه 2 و 28 کشور کنکور 98 انسانی

چالش زهرا عبدی رتبه 8 منطقه 2 و 28 کشوری کنکور 98 گروه علوم انسانی

چالش‌های زهرا عبدی رتبه 8 منطقه 2 و 28 کشور کنکور 98 انسانی

در این فیلم زهرا عبدی رتبه ۸ منطقه ۲ و ۲۸ کشوری کنکور ۹۸ گروه علوم انسانی چالش خود در درس فلسفه را مطرح میکند.

فایل های ضمیمه