حل چالش‌ها توسط امیرسامان نوشک رتبه10 منطقه 2 تجربی کنکور 98

چالش‌های امیرسامان نوشک رتبه10 منطقه 2 گروه تجربی در کنکور98

حل چالش‌ها توسط امیرسامان نوشک رتبه10 منطقه 2 تجربی کنکور 98

در این فیلم کوتاه امیرسامان نوشک رتبه ۱۰ منطقه ۲ و رتبه ۲۸ کشوری گروه علوم تجربی در کنکور ۹۸ از چالش های خود در سال کنکور صحبت میکند.

فایل های ضمیمه