رتبه8تجربی کنکور98 از نحوه مطالعه خود در سال کنکور می‌گوید

سپیده پشت دار رتبه8منطقه2 کنکور تجربی98 از روش مطالعه خود در سال کنکور می‌گوید و پیوستگی حضور در آزمون‌ها را علت موفقیتش میداند و ...

رتبه8تجربی کنکور98 از نحوه مطالعه خود در سال کنکور می‌گوید

سپیده پشت دار رتبه8منطقه2 تجربی به بیان تجربیات خود در خصوص مطالعه در سال کنکور و روش مطالعه اش در این سال می پردازد.

در فایل زیر می توانید این ویدئو را مشاهده کنید.

فایل های ضمیمه

سپیده پشت دار رتبه 8منطقه2 تجربی