آزمونک 10 سؤالی حرکت‌شناسی - محمدجواد سورچی

آزمونک 10 سؤالی حرکت‌شناسی - محمدجواد سورچی- قابل مشاهده در لینک بالا:

آزمونک 10 سؤالی حرکت‌شناسی - محمدجواد سورچی

دانش‌آموزان گرامی سلام

محمدجواد سورچی آزمونک 10 سؤالی حرکت‌شناسی را در فایل پیوست ارائه داده است.