دلایل پیشرفت حسین آقایی رتبه 9 منطقه 2 کنکور98 گروه ریاضی

در این فیلم کوتاه حسین آقایی رتبه 9 منطقه 2 در کنکور ریاضی 98 از دلیل پیشرفت خود در این سال‌ها صحبت می‌کند.

دلایل پیشرفت حسین آقایی رتبه 9 منطقه 2 کنکور98 گروه ریاضی

در این فیلم کوتاه حسین آقایی رتبه ۹ منطقه ۲ و رتبه 24 کشور در کنکور ریاضی ۹۸ از دلیل پیشرفت خود در این سال ها صحبت می کند.


فایل های ضمیمه