درخشش دانش آموزان استثنایی در سال 1398

امسال 28 دانش آموز استثنایی بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) با کسب موفقیت در کنکور سراسری، درخشیدند.

درخشش دانش آموزان استثنایی در سال 1398

امسال ۲۸ دانش آموز استثنایی بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) با کسب موفقیت در کنکور سراسری، درخشیدند.


ادریس فتحی مسئول گروه استثنایی با اعلام این خبر بیان داشت: امسال ۲۸ دانش آموز نابینا، کم بینا، نیمه بینا، نیمه شنوا و معلول جسمی حرکتی بورسیه بنیاد قلم چی، در رشته های ریاضی، تجربی و انسانی، رتبه های زیر ۱۰۰۰ کنکور ۹۸ را به خود اختصاص دادند.

وی در ادامه تشریح کرد: ۲۲ نفر از این دانش آموزان نابینا، نیمه بینا و کم بینا، یک نفر نیمه شنوا و ۵ نفر معلول جسمی حرکتی هستند که ۵ نفر آنان روستایی اند؛ ۲۰ نفر حائز رتبه منطقه ۳ در رشته انسانی، ۴ نفر در رشته تجربی و ۴ نفر در رشته ریاضی رتبه برتر هستند.

وی با بیان اینکه یک نفر از دانش آموزان جسمی حرکتی موفق به کسب رتبه ۵ منطقه ۳ رشته تجربی شده است، خاطرنشان کرد: امسال در میان رتبه های زیر هزار، ۴ نفر از دانش آموزان نابینا، نیمه بینا و کم بینا، رتبه های دو رقمی در رشته های ریاضی و انسانی را بدست آورده اند. 

فتحی با تاکید بر اینکه امسال بیشترین میزان قبولی رتبه های زیر هزار را نسبت به سال های اخیر داشته ایم اظهار داشت: یکی از عوامل، رشد کیفی ارائه خدمات به دانش آموزان کم بینا در قالب تهیه دفترچه های درشت خط بود که حضور در آزمون ها را برای آنان تسهیل کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: همچنین امسال به برنامه ریزی ها و مشاوره ها نظم و غنای بیشتری بخشیدیم و در طول سال با شفافیت و انسجام بهتری رصد دانش آموزان خصوصا رتبه برترها و برنامه ریزی برای آنان صورت گرفت.   

لازم به ذکر است از میان ۲۸ دانش آموز گروه استثنایی که موفق به کسب رتبه های زیر هزار شده اند، ۲۱ درخشش حاصل بیش از یکسال پیوستگی با بنیاد قلم چی است.منبع :