پ نویس : حجم سازی

سری مقالات پ نویس با هدف بررسی کتاب‌های درسی کمتر پرداخته شده در هنر و دسته بندی آنها حجم سازی

پ نویس : حجم سازی

پ نویس : حجم سازی

سری مقاله‌های پ نویس مجموعه‌ای از نکات مهم و جا‌افتاده از چشم داوطلبان است که برای شما از مجموعه‌ای از کتاب‌های هنر جمع‌آوری می‌شود.

در این نسخه از پ نویس به بررسی کتاب حجم‌سازی می‌پردازیم.


تهیه شده توسط نسترن برزگر - دانشجوی سینما دانشگاه تهران

فایل کتاب را می‌توانید از قسمت پایین دانلود کنید.