نمونه سؤال تستی درس علوم ویژه آزمون1 شهریور پایه هشتم

دوستان خوبم در پایه هشتم برای آمادگی بیشتر شما در آزمون 1 شهریور، از درس علوم پایه هشتم (بخش نگاه به آینده) 10 سؤال تستی به همراه کلیدها و پاسخ تشریحی بارگذاری شده است.

نمونه سؤال تستی درس علوم  ویژه آزمون1 شهریور پایه هشتم

دوستان خوبم در پایه هشتم برای آمادگی  بیشتر شما در آزمون 1 شهریور، از درس علوم پایه هشتم (بخش نگاه به آینده) 10 سؤال تستی به همراه کلیدها و پاسخ تشریحی بارگذاری شده است. با توجه به مبحث آزمون ابتدا کتاب درسی را به دقت مطالعه نمایید سپس این تست‌ها را حل کنید. همچنین می‌توانید از آزمون غیرحضوری هم کمک بگیرید.