پاسخ تشریحی کنکور 98- حسابداری

کاربرد سیستم ادواری صرفا در شرکت‌هایی مناسب است که تنوع اقلام کالا زیاد و به‌طور نسبی کم‌ارزش هستند، همچنین در بعضی صنایع نظیر خرده‌فروشی‌ها، رستوران‌ها، داروخانه‌ها و نظایر آن‌ها که امکان نگهداری مدا

پاسخ تشریحی کنکور 98- حسابداری

پاسخ تشریحی کنکور 98 حسابداری- حسابداری خرید و فروش