پشتیبان‌های ویژه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98

دانش آموزان رتبه تک رقمی کشوری کنکور با اکثریت همگی دارای پشتیبان ویژه بودند و با پشتیبان ویژه توانستند اوج بگیرند.

پشتیبان‌های ویژه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98


چه تعداد از رتبه های برتر کنکور سراسری1398 از خدمات پشتیبانی ویژه استفاده کرده اند؟!

در کنکورسراسری 98 هم دانش آموزان کانونی همچون گذشته خوش درخشیدند. در این بیناغلب رتبه های تک رقمی کنکور و سایر رتبه های برتر، از خدماتپشتیبانی ویژه رتبه های برتر سال های گذشته استفاده می کردند.


قریب به 60 رتبه تک رقمی کنکور سراسری پشتیبان ویژه داشتند و همچون پشتیبانان ویژه ی خود، آنها هم رتبه برتر شدند.


 در تصاویر زیر  به برخی از پشتیبان ویژه های رتبه های زیر 10 کشوری کنکور 98 اشاره شده است:پشتیبان‌های ویژه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98

پشتیبان‌های ویژه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98

پشتیبان‌های ویژه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98

پشتیبان‌های ویژه رتبه‌های زیر 10 کنکور 98


پیشرفت تحصیلی را با پشتیبـــان ویژه تجربه کنـید.


* در فایل زیر می توانید اسامی کامل رتبه های تک رقمی که پشتیبان ویژه داشتند را مشاهده نمایید.

برای استفاده از خدمات پشتیبانی ویژه رتبه های برتر کنکور98  عدد 6 را به  5000116463  ارسال نمایید و یا با شماره تلفن 02186121706 تماس حاصل نمایید.

همچنین می توانید جهت اطلاع از خدمات پشتیبانی ویژه با شماره
02186121706 تماس حاصل نمایید.

کانال پشتیبان ویژه ها :   
vipposhtiban@ را در تلگرام جستجو نمایید یا روی لینک عضویت در کانال پشتیبان ویژه کلیک نمایید.