کاظم قلم چی : آموزش هدف گذاری برای دانش آموزان کانونی

هدف گذاری در سه سطح : بلند مدت ، میان مدت ، کوتاه مدت درهرنوبت کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید

کاظم قلم چی : آموزش هدف گذاری برای دانش آموزان کانونی

آموزش هدف گذاری برای دانش آموزان کانونی

هدف گذاری در سه سطح : بلند مدت ، میان مدت ، کوتاه مدت

درهرنوبت کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید

نقش اصلی بر عهده ی خود شماست اما بااولیا و پشتیبان و دوستانتان هم گفت وگو کنید


هدف گذاری بلند مدت در یک نگاه : (هدف گذاری بلند مدت را با انتخاب رشته در ابتدا ی سال آغاز کنید هر سه ماه یک بار هدف بلند مدت خود را بررسی ،تثبیتیا تجدید نظر کنید . )

هدف گذاری میان مدت در یک نگاه : ( هدف گذاری میان مدت را هم زمان با جلسه های پنج نفره انجام دهید .در هرفصل برای سه ماه بعد هدف گذاری کنید (شهریور ، آبان ، بهمن ، اردی بهشت ، تیر). یک هدف گذاری برای مدرسه و یک هدف گذاری برای کانون : روی معدل و نمره های امتحان های مدرسه و روی تراز در آزمون های کانون هدف گذاری کنید )

هدف گذاری کوتاه مدت در یک نگاه : ( پس از هر آزمون روی نمره های چند از 10خود برای آزمون بعد هدف گذاری کنید )


هدف گذاری کوتاه مدت

در میان این سه نوع هدف گذاری بیش از همه روی هدف گذاری کوتاه مدت تاکید می کنم . یعنی پس از هر آزمون ، وقتی نمره های چند از 10خود را دیدید برای آزمون بعدی هدف گذاری کنید . این کار خیلی ساده است و فقط دو سه دقیقه وقت شما را می گیرد . بهتر است هدف گذاری خود را در دفتر برنامه ریزی یاد داشت کنید . ضمنا اگر بین دو هفته متوجه شدید که خوب درس نخوانده اید ، می توانید هدف خود را تغییر دهید و اگر دیدید که بیش از حد تصورخودتان درس خوانده اید      می توانید هدف بالاتری برای خودتان در نظر بگیرید . روز قبل از آزمون و قبل از شروع آزمون هم هدف هایتان را بنویسید .

برای هدف گذاری کوتاه مدت می توانید از کارنامه ی هدف گذاری چند از 10 استفاده کنید کارنامه چند از 10 یکی از شش کارنامه ای است که درجعبه ابزار کارنامه ی شما قرار دارد .نمونه ی این کارنامه را در این جا می بینید .

بهتر است هدف گذاری خود را در دفتر برنامه ریزی هم بنویسید تا پس از آزمون و گرفتن کارنامه نتیجه را با هدف هایتان مقایسه کنید .و سپس برای آزمون بعدی همین کار را تکرار کنید.

در هدف گذاری کوتاه مدت توصیه ی من این است که روی تراز و رتبه هدف گذاری نکنید . هدف گذاری روی چند از 10 خیلی ساده تر و مشخص تر است . هدف گذاری روی تراز و رتبه را برای هدف گذاری میان مدت خود در نظر بگیرید .


هدف گذاری میان مدت

در ماه های شهریور ، آبان ، بهمن ، اردیبهشت ، در جلسه های پنج نفره شرکت می کنید . ابتدا دستاوردهای خود را به کمک کارنامه ی پنج نوع درس و کارنامه ی پروژه ای بیان می کنید و سپس برای دوره ی بعدی هدف گذاری می کنید . هدف گذاری اول : برای معدل ونمره های درسی در امتحانات مدرسه و هدف گذاری دوم : برای رشد تراز و رتبه در آزمون های کانون

اگر به برنامه ی راهبردی آزمون ها دقت کرده باشید متوجه می شوید در این برنامه ، آزمون های هر سال به هشت پروژه تقسیم شده است . شما در آغاز هر پروژه می توانید برای همان پروژه هدف گذاری کنید . هدف های بزرگ را به هدف های کوچک تقسیم می کنیم تا هدف گذاری و برنامه ریزی     ساده تر شود و برنامه از یک نواختی خارج شود .


سوال : چرا در هر آزمون برای رشد تراز هدف گذاری نمی کنیم اما در هر پروژه می توانیم برای رشد تراز هدف گذاری کنیم :

پاسخ : نمره های آزمون ها ممکن است دچار فراز و نشیب و نوسان شود اما ما در مجموع گرایش صعودی داشته باشیم . بنابراین بهتر است رشد تراز را به جای هر آزمون ( دو هفته یک بار ) در هر پروژه ( دو ماه یک بار ) ارزیابی کنیم . اگر در هر آزمون وضع خودمان را با آزمون قبلی مقایسه کنیم ممکن است در یک آزمون رشد و در دیگری افت داشته باشیم اما در یک بازه ی دو ماهه می توان میانگین تراز هر پروژه را با پروژه ی قبلی مقایسه کرد . 

به این ترتیب اثر نوسان های کوتاه مدت حذف می شود و متوجه می شویم که بالاخره و در مجموع رشد داریم یا افت .یک مثال دیگر : اگر به منطق دفتر برنامه ریزی هم توجه کنید متوجه می شوید در برنامه ریزی به روش قلم چی ، مقیاس      برنامه ریزی یک روز نیست زیرا ممکن است یکی دو روز به هر علتی درس نخوانید یا کمتر بخوانید . به همین دلیل در دفتر برنامه ریزی هم برای خنثی کردن نوسان های روزانه ، مقیاس زمانی برنامه را یک هفته در نظر گرفته ایم تا اگر یکی دو روز افت داشتید در روزهای بعدی جبران کنید . نگاه از بالا داشتن و دیدن تصویر بزرگ به شما کمک می کند درک واقعی تری از رویدادها داشته باشید . اگر به نوسان های کوتاه مدت خیره شوید درک درستی از مسیر حرکت و پیشرفت خود نخواهید داشت . هر انسانی حتما افت و خیز دارد . مهم این است که در نهایت و در تصویر بزرگ تر به کدام سمت حرکت می کند . در هدف گذاری کوتاه مدت روی چند از 10 درس ها هدف گذاری کنید و برای هدف گذاری میان مدت روی رشد تراز تمرکز کنید .


هدف گذاری بلند مدت

ممکن است هدف شما یک ایده ال و آرمان بزرگ باشد مثلا بخواهید دانشمند شوید یا بخواهید شرکتی برای خود تاسیس کنید یا شغل مشخصی را برای خود درنظر گرفته باشید. هدف گذاری بلند مدت می تواند مربوط به بیست سال ، ده سال یا پنج سال بعد باشد . اما برای شما دانش آموزان کانونی انتخاب شغل و رسیدن به هدف های ده سال بعد یک مرحله ی مقدماتی دارد انتخاب رشته و ورود به دانشگاه . هم اکنون که این مطلب را می نویسم هجدهم مرداد ماه است و دانش آموزانی که یک یا چند سال از شما بزرگ تر هستند مشغول انتخاب رشته هستند . بعضی از این دانش آموزان  می خواهند فقط ظرف چند روز ( از زمان دریافت کارنامه ی کنکور تا زمان انتخاب رشته ) مسیر زندگی آینده ی خود را انتخاب کنند . انتخاب رشته تا حد زیادی آینده ی شغلی و اینده ی زندگی دانش آموزان را تعیین می کند . اگر شما همین الان و در آرامش به انتخاب رشته فکر کنید دو امتیاز مهم خواهید داشت . اولا تصمیم های سنجیده تری می گیرید و بعدا از تصمیم ها و انتخاب رشته ی خود پشیمان نمی شوید و ثانیا با انتخاب هدفی که برای رشته و دانشگاه خود در نظر می گیرید مشخص می کنید که چقدر باید زحمت بکشید و چند ساعت مطالعه کنید . 

اگر آرزوهای بزرگ دارید باید متناسب همان آرزوها تلاش کنید . وقتی رشته و دانشگاه مورد علاقه ی خود را تعیین می کنید نمره های چند از 10 آن رشته ها را هم در سایت کانون می بینید . اکنون اگر هدف شما واقعی است باید تلاش کنید در هر آزمون نمره های چند از 10 خود را در هر درس به آن نمره ها نزدیک کنید . انتخاب رشته را به روزهای پایانی نسپارید . در طول سال ها ( به ویژه پس از دوران دبستان ) در خانواده و با دوستان به گفت و گو بنشینید و در باره ی رشته و شغل آینده ی خود صبحبت کنید . به دانشگاه ها و محیط ها ی کار بروید ،تحقیق کنید و مسیر آینده ی زندگی خود را در یک کار عجولانه و فقط در چند روز انتخاب رشته مشخص نکنید . و زمانی که رشته و دانشگاه مورد علاقه خود را مشخص کردید متناسب همان رشته و دانشگاه زحمت بکشید و درس بخوانید . ساعت های مطالعه را در دفتر برنامه ریزی و صفحه ی 182 ( در انتهای دفتر ) متناسب آرزوهاو ایده ال هایی که دارید بالا ببرید . نمره های چند از 10 هر درس را نیز سعی کنید به اندازه هایی که در حد رشته و دانشگاه مورد علاقه تان است برسانید و حتی از آن حد عبور کنید تا با آرامش و تسلط بیشتری به هدف های بلند مدت خود برسید .

امروز و در زمانی که یک سال تا انتخاب رشته ی شما زمان داریم . کار انتخاب رشته را به صورت آزمایشی برای خود شما آغاز می کنیم .

کاظم قلم چی

18مرداد 98