ویژگی آزمون 1 شهریور - ششم دبستان

دانش آموزان عزیز ششمی ویژگی‌ها و مباحث مورد سوال در آزمون 1 شهربور را در زیر می‌توانید مشاهده کنید.

ویژگی آزمون 1 شهریور - ششم دبستان

دانش آموزان عزیز ششمی

ویژگی‌ها و مباحث مورد سوال در آزمون‌ 1 شهربور را در زیر می‌توانید مشاهده کنید.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید آزمون 1 شهریور شامل 10 سوال تشریحی (5 سوال ریاضی و 5 سوال علوم) و 100 سوال تستی می‌شود. 

سوال‌های تستی به دو بخش عادی و پیشرفته و سوال‌های بخش عادی به دو بخش نگاه به آینده (که مباحث سال ششم مورد سوال هستند) و نگاه به گذشته (که مباحث سال پنجم مورد سوال هستند) تقسیم می‌شوند. شما در بخش عادی باید به یکی از گونه سوالات (یا نگاه به آینده و یا نگاه به گذشته) پاسخ دهید. پیشنهاد ما این است که برای آمادگی بیش‌تر در طول سال تحصیلی، در تابستان به کمک پشتیبان خود برنامه‌ریزی کنید و دروس ششم را مطالعه و در آزمون‌ها بخش نگاه به آینده را پاسخ دهید که بتوانید سال تحصیلی پیش رو را آماده‌تر آغاز کنید.

دقت کنید در بخش عادی سوال‌ها از سه درس ریاضی، علوم و فارسی هستند.

در بخش پیشرفته شما می‌بایست به 10 سوال هوش و استعداد، 10 سوال فارسی پیشرفته، 10 سوال علوم پیشرفته و 10 سوال ریاضی پیشرفته پاسخ دهید که تمامی مباحث این سوالات از دروس سال ششم دبستان می‌باشد. (یعنی نگاه به آینده)

موفق باشید

زهرا عسگری - گروه تولید آزمون ششم


ویژگی آزمون 1 شهریور - ششم دبستان


ویژگی آزمون 1 شهریور - ششم دبستان