نمونه سؤال آمادگی آزمون 1 شهریور درس فارسی

دوستان خوبم در پایه هشتم، درس فارسی در آزمون‌های تابستان نگاه به گذشته است.

نمونه سؤال آمادگی آزمون 1 شهریور درس فارسی

دوستان خوبم در پایه هشتم، درس فارسی در آزمون‌های تابستان نگاه به گذشته است. یعنی برای شما که سال تحصیلی جدید به کلاس هشتم می‌روید،‌از پایه هفتم سؤال طرح شده است. این نمونه‌سؤال‌ها به آمادگی بیشتر شما بریا آزمون 1 شهریور کمک خواهد کرد.