روایت حسین عطوفی، مسئول نمایندگی اهواز از رتبه‌ی 1 ریاضی کشور

علیرضا چهار سال عضو کانون بوده است: سال هشتم و دهم و یازدهم و دوازدهم. میانگین‌ترازش در سال هشتم 6800 بود.

روایت حسین عطوفی، مسئول نمایندگی اهواز از رتبه‌ی 1 ریاضی کشور

روایت حسین عطوفی، مسئول نمایندگی اهواز از رتبه‌ی 1 ریاضی کشور در کنکور 98

علیرضا چهار سال عضو کانون بوده است: سال هشتم و دهم و یازدهم و دوازدهم. میانگین‌ترازش در سال هشتم ۶۸۰۰ بود. مهم‌ترین ویژگی آزمون‌های کانون را برنامه‌ی راهبردی می‌داند. درس ریاضی را در آزمون‌های برنامه‌ای کانون نقطه‌قوت خود می‌داند؛ زیرا در درس ریاضی پایه در المپیادهای ریاضی شرکت می‌کرد. علاقه‌ی زیادی به این درس دارد. درس چالشی خود را دینی عنوان می‌کند و موفقیت خود را در این درس تغییر روش از متن‌خوانی به تست‌زدن می‌داند.

پدر علیرضا لیسانس و کارمند و مادر ایشان کارشناسی‌ارشد و کارمند هستند. پسرعمه و دخترعمه‌اش دانشجوی پزشکی شهیدبهشتی و دندان‌پزشکی دانشگاه تهران هستند. مهم‌ترین ویژگی آموزشی علیرضا سرعت بالا در یادگیری مطالب است. به گفته‌ی ایشان روز کنکور سؤالات سطح پایینی داشتند و بسیار غافلگیر شده است. از سایت کانون و صفحه‌ی شخصی استفاده کرده است.

در جلسه‌ی کنکور از روش‌های ضربدر و منها و زمان‌های نقصانی و استراتژی بازگشت استفاده کرد. یکی از عواملی که باعث شد  فرصت کافی برای پاسخ‌گویی به تمام سؤالات داشته باشد، استفاده از همین روش‌ها بوده است.

علیرضا از پدر و مادر خود تشکر ویژه داشتند و آن‌ها را حامی و مشوق خود می‌داند.

روایت حسین عطوفی، مسئول نمایندگی اهواز از رتبه‌ی 1 ریاضی کشور