ریحانه فرخی ملکی، رتبه‌ی 8 تجربی کشور در یک نگاه

سال‌های حضور در کانون: از دهم تا دوازدهم به‌مدت 3 سال

ریحانه فرخی ملکی، رتبه‌ی 8 تجربی کشور در یک نگاه

آشنایی با دانش‌آموزان برتر کانون در کنکور 1398

ریحانه فرخی ملکی، رتبه‌ی 8 تجربی کشور در یک نگاه

رتبه‌: 8 تجربی کشور

نام شهر: رشت (استان گیلان)

نام مدرسه: فرزانگان

سال‌های حضور در کانون: از دهم تا دوازدهم به‌مدت 3 سال

تعداد کل آزمون‌ها: 56 آزمون

میانگین تراز:  7515


صفحه‌ی شخصی ریحانه فرخی ملکی  در سایت کانون